Bakom fridens och välviljans dörrarBakom friden och välviljans dörrar


Acrylic and gesso on linen

57  x  57   inches; 140 x 140 cm